Phú Gia Group có buổi làm việc với các chuyên gia, đối tác hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp

Phú Gia Group đang trực tiếp hợp tác với tập đoàn lớn Vitafort Argo Asia (Hungary) – tập đoàn lớn sở hữu chuỗi giá trị “Từ nông sản tới bàn ăn” trong lĩnh vực nông nghiệp và có liên kết chặt chẽ trong lĩnh vực R&D với các tổ chức khoa học, các viện nghiên cứu. Phú Gia Group cùng Vitafort hợp tác trong việc chuyển giao ứng dụng hiệu quả những công nghệ tiên tiến nhất vào sản xuất, từ đó hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm

Theo kế hoạch, Phú Gia Group sẽ có 1 tuần làm việc trực tiếp với các chuyên gia của Tập đoàn VitaFort