CHỨNG NGẬN GIẢI THƯỞNG PHÚ GIA GROUP

Phú Gia Group tự hào là tập đoàn nông nghiệp top đầu của Việt Nam, trong nhiều năm liên liên tiếp đạt các giải thưởng và cup vàng danh giá do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trao tặng.